กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม

  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
   

     

คู่มือ แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
มหกรรม (สังคมศึกษา 2556)
โครงงานคุณธรรมปี 2556
สรุปเวทีภาคอีสาน200556(1) (6)
เกณฑ์การประกวด
โลโก้ศูนย์คุณธรรม
 

ปรับปรุงเมื่อ
: : น.อ่าน 3681 ครั้ง

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง