แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3

  แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3
   

แนวทางการสอบอ่านเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้(Literacy)
แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
 

ปรับปรุงเมื่อ
: : น.อ่าน 4269 ครั้ง

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง