รายงาน OBEC Channel

  รายงาน OBEC Channel
   

แบบสอบถามการติดตั้ง ระบบรับสัญญาณดาวเทียม (OBEC Channel)
http://www.nongkhai2.go.th/obectv/      หรือ

https://docs.google.com/forms/d/11Qo6_ZMTQGw88BYgwcM3wlqlsu96JA3VDYocdk8FKgg/viewform

 

ปรับปรุงเมื่อ
: : น.อ่าน 1998 ครั้ง

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง