แบบสอบถามความพึงพอใจ

  แบบสอบถามความพึงพอใจ
   

แบบสำรวจความพึงพอใจการรับบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  2

กลุ่มอำนวยการ https://docs.google.com/forms/d/1GcUW9dSEKfhih_p016bPP0zccnh1m_FHT9PcICycuFg/viewform
กลุ่มนโยบายและแผน https://docs.google.com/forms/d/1PSqqODm_BV6Ms4e4mvFpPlXZltcuaE-HOc-6BSeW7Rw/viewform
กลุ่มบริหารงานบุคคล https://docs.google.com/forms/d/1hz-lmQKFRJoIbCdcPcsyjZbyuU4eAxfHBFoEbimxplY/viewform
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา http://goo.gl/forms/josislx0Tf
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ https://docs.google.com/forms/d/1KjJOG6ZrRRxiky1GZKUH-7Z50GClCUg76Vg6HkXwDTA/viewform
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา https://docs.google.com/forms/d/1JAufVWNHasauI6P0EPneMtx6jZOgss9gx3G13it2REk/viewform
หน่วยตรวจสอบภายใน https://docs.google.com/forms/d/1xkQBFHJxDlC2eBI7fPnGMbcmxGnJIxrHfH-_G-wCYFU/viewform
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน https://docs.google.com/forms/d/1kUN-FkK72nTtzxSr996mb3y8GjHbexHxefxnhP4bZ3w/viewform
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา https://docs.google.com/forms/d/1Ogq1CYkMv-Wu81-MEfb1JDb6sg0DLq5_Vc_EPt2gw7E/viewform
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) https://docs.google.com/forms/d/1pJ9FdbJ6agokibGASIiGB2ed9YB6UmXJbr8fdBR6Oag/viewform

 

ปรับปรุงเมื่อ
: : น.อ่าน 1902 ครั้ง

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง