ผลการสอบระดับชาติ O-NET ปี 57

  ผลการสอบระดับชาติ O-NET ปี 57
   

ผลการสอบระดับชาติ O-NET ปี 57

บทที่ 2
บทที่ 4
บทที่ 1
บทที่ 5
บทที่ 31
บทที่ 32
บทที่ 33
บทที่ 34
บทที่ 35
บทที่ 36
ส่วนนำ
ภาคผนวก
คณะทำงาน
ป 6
ม 3
 

ปรับปรุงเมื่อ
: : น.อ่าน 1905 ครั้ง

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง