ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

  ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
   

ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

เข้าสู่ระบบพัฒนาครู
สำหรับ ระบบลงทะเบียนครู
สำหรับ ผอ.รร. / บุคคลเขต / การเงินเขต

อีเมล์ สพป.หนองคาย เขต 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการใช้งาน
เอกสารโครงการจัดทำระบบฯ
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้อำนวยการ
วีดีโอสาธิตวิธีการลงทะเบียนอบรมหลักสูตรพัฒนาครู คนละ 10,000 บาท

 

 

ปรับปรุงเมื่อ
: : 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 14. 52 น. น.อ่าน 4163 ครั้ง

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง