ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

  ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
   

แบบติดตามและประเมินผล หน่วยพัฒนา/หลักสูตรการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ระบบลงทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (ครูลงทะเบียนอบรม)
เข้าระบบอนุมัติ สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ สพท.
แบบฟอร์มและเอกสารเกี่ยวการยืมเงินไปราชการ 2561 
นโยบาย โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร" ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อหลักสูตรที่แนะนำ ของ สพป.หนองคาย เขต 2
คู่มือการลงทะเบียนจองหลักสูตร
แนวทางการปฏิบัติของโครงการฯ
รายชื่อหลักสูตรที่แนะนำ ของ สพป.หนองคาย เขต 2
ลงทะเบียนขอใช้อีเมล์ สพป.หนองคาย เขต 2 ( @nongkhai2.go.th )
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนอีเมล์ @nongkhai2.go.th
เข้าใช้งานอีเมล์ สพป.หนองคาย เขต 2 

 

ปรับปรุงเมื่อ
: : 06 กรกฎาคม 2561 เวลา 16. 11 น. น.อ่าน 9636 ครั้ง

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง