ติดต่อสอบถาม ช่องทางร้องเรียน

  ติดต่อสอบถาม ช่องทางร้องเรียน
   

ติดต่อสอบถาม ช่องทางร้องเรียน
- หมายเลขโทรศัพท์ 0 4247 1969    หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310

อีเมล์ :: info@nongkhai2.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 

- กลุ่มอำนวยการ, ประชาสัมพันธ์ หมายเลขภายใน 10
หน้าห้องผู้อำนวยการ หมายเลขภายใน 11
กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขภายใน 12
กลุ่มนโยบายและแผน หมายเลขภายใน 13
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หมายเลขภายใน 14
กลุ่มนิเทศติดตามฯ หมายเลขภายใน 15
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หมายเลขภายใน 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หมายเลขภายใน 17
หน่วยตรวจสอบภายใน หมายเลขภายใน 18
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายเลขภายใน 19
กลุ่มพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายเลขภายใน 12
ห้องพนักงานขับรถยนต์ หมายเลขภายใน 20
หน่วยรักษาความปลอดภัย หมายเลขภายใน 21

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


ดู สพป.หนองคาย เขต 2 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

 

ปรับปรุงเมื่อ
: : 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 15. 35 น. น.อ่าน 1531 ครั้ง

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง