ติดต่อสอบถาม ช่องทางร้องเรียน

  ติดต่อสอบถาม ช่องทางร้องเรียน
   

ติดต่อสอบถาม ช่องทางร้องเรียน
- หมายเลขโทรศัพท์ 0 4247 1969    หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310

อีเมล์ :: info@nongkhai2.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 

- กลุ่มอำนวยการ, ประชาสัมพันธ์ หมายเลขภายใน 10
หน้าห้องผู้อำนวยการ หมายเลขภายใน 11
กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขภายใน 12
กลุ่มนโยบายและแผน หมายเลขภายใน 13
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หมายเลขภายใน 14
กลุ่มนิเทศติดตามฯ หมายเลขภายใน 15
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หมายเลขภายใน 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หมายเลขภายใน 17
หน่วยตรวจสอบภายใน หมายเลขภายใน 18
ศูนย์ ICT/ศูนย์สื่อ หมายเลขภายใน 19
ห้องพนักงานขับรถยนต์ หมายเลขภายใน 20
หน่วยรักษาความปลอดภัย หมายเลขภายใน 21

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


ดู สพป.หนองคาย เขต 2 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

 

ปรับปรุงเมื่อ
: : 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10. 44 น. น.อ่าน 338 ครั้ง

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง