คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

- กลุ่มอำนวยการ
- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- หน่วยตรวจสอบภายใน

 

ปรับปรุงเมื่อ
: : 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10. 32 น. น.อ่าน 571 ครั้ง

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง