คะแนน NT,LAS ปี 53 - 54

  คะแนน NT,LAS ปี 53 - 54
   
ผลสัมฤทธิ์ NT ปี 54
ผล NT ระดับประเทศ 54
ผลสัมฤทธิ์ NT, LAS52
 

ปรับปรุงเมื่อ
: : 29 มกราคม 2559 เวลา 09. 44 น. น.อ่าน 3878 ครั้ง

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง