กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
ถ้าลืมรหัสผ่านติดต่อผู้ดูแลระบบ 0 4247 1934-5 ต่อ 17

ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::

<< ค้นหาหนังสือที่สำรองข้อมูลไว้ที่ server เขตพื้นที่ >>
++ e-office ปี 2549 , ปี 51 , ปี 52 , ปี 53 ++
คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้งาน
ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้กรอกตามที่กำหนด
  เปลี่ยนรหัสผ่านได้ภายหลัง
ข้อมูลส่วนตัว ให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง
  ตามความเป็นจริง
เอกสารที่ส่งประเภท word,excel,pdf,winrar,zip
  รูปภาพ jpg,gif
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ส่งต้องปลอดไวรัสฯ

ส่งหนังสือให้ตรงกับกลุ่มงานเจ้าของเรื่อง
 
 

<< ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 >>
โทรศัพท์ 0 4247 1934-5 ต่อ 17 e-mail :: ict@nongkhai2.go.th / msn :: sumphan214@hotmail.com