ไฟล์อัพโหลด
 
 
บริการดาวน์โหลดไฟล์

ชื่อไฟล์: 
รายละอียดเพิ่มเติม: 
 คู่มือขั้นตอนการทำฮาร์ดรีเช็ท Hard Resetมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการแท็บเล็ต สามารถดูแลรักษาและสามรถแก้ไขปัญหาเครื่องแท็บเล็ตเด็กนักเรียนได้เอง
ประเภทไฟล์: 
 คู่มือการปฏิบัติงาน
เจ้าของไฟล์: 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อัพโหลดเมื่อ: 
 20 มกราคม 2557 เวลา 09. 34 น.
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 
 ดาวน์โหลด 521 ครั้งข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง