ไฟล์อัพโหลด
 
 
บริการดาวน์โหลดไฟล์

ชื่อไฟล์: 
รายละอียดเพิ่มเติม: 
 เอกสารประกอบการพิจารณาฯ (ว 13/2556) สังกัด สพฐ. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 837 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file11456408109.pdf
ประเภทไฟล์: 
 แบบฟอร์ม
เจ้าของไฟล์: 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
อัพโหลดเมื่อ: 
 02 มีนาคม 2559
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 
 ดาวน์โหลด 339 ครั้งข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง