ไฟล์อัพโหลด

 


แสดงรายการ แบบฟอร์ม ที่ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ
ชื่อไฟล์
เจ้าของไฟล์
อัพโหลดเมื่อ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 มีนาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผน
24 ธันวาคม 2558
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 กุมภาพันธ์ 2558
แบบ คส.01.40 [เปิด 348 ครั้ง]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
05 กุมภาพันธ์ 2558
แบบ คส.01.30 [เปิด 292 ครั้ง]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
05 กุมภาพันธ์ 2558
แบบ คส01.20 [เปิด 336 ครั้ง]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
05 กุมภาพันธ์ 2558
แบบ คส.01.10 [เปิด 295 ครั้ง]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
05 กุมภาพันธ์ 2558
แบบ คส02.40 [เปิด 304 ครั้ง]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
05 กุมภาพันธ์ 2558
แบบ คส02.30 [เปิด 313 ครั้ง]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
05 กุมภาพันธ์ 2558
แบบ คส.02.20 [เปิด 299 ครั้ง]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
05 กุมภาพันธ์ 2558
แบบ คส.02.10 [เปิด 304 ครั้ง]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
05 กุมภาพันธ์ 2558
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
04 กุมภาพันธ์ 2558
ก.ค.ศ.11/2 [เปิด 315 ครั้ง]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 มกราคม 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 มกราคม 2558
กรอบปริมาณด้านที่ 3 [เปิด 300 ครั้ง]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 มกราคม 2558
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
27 พฤศจิกายน 2557
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
27 มีนาคม 2556 เวลา 13. 20 น.
กลุ่มนโยบายและแผน
03 มกราคม 2556 เวลา 13. 22 น.

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง