ไฟล์อัพโหลด

 


แสดงรายการ คู่มือการปฏิบัติงาน ที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20 รายการ
ชื่อไฟล์
เจ้าของไฟล์
อัพโหลดเมื่อ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
06 กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคล
06 กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 มิถุนายน 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 มิถุนายน 2558
หลักเกณฑ์ฯ [เปิด 382 ครั้ง]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 มิถุนายน 2558
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
07 พฤษภาคม 2558
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 มกราคม 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 พฤศจิกายน 2557
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 พฤศจิกายน 2557
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 สิงหาคม 2557
อาเซียนศึกษา [เปิด 545 ครั้ง]
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2557
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2557
เศรษฐกิจพอเพียง [เปิด 593 ครั้ง]
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนสุจริต [เปิด 535 ครั้ง]
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2557
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
20 มกราคม 2557 เวลา 09. 34 น.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
17 มกราคม 2557 เวลา 10. 28 น.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03 ตุลาคม 2556 เวลา 10. 47 น.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
09 กันยายน 2556 เวลา 12. 47 น.
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
20 พฤษภาคม 2556 เวลา 10. 05 น.
กลุ่มนโยบายและแผน
03 มกราคม 2556 เวลา 13. 27 น.

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง