ไฟล์อัพโหลด

 
แสดงรายการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6 รายการ
ชื่อไฟล์
เจ้าของไฟล์
อัพโหลดเมื่อ
อาเซียนศึกษา [ดาวน์โหลด 518 ครั้ง]
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2557
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2557
เศรษฐกิจพอเพียง [ดาวน์โหลด 565 ครั้ง]
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนสุจริต [ดาวน์โหลด 509 ครั้ง]
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2557
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
17 มกราคม 2557 เวลา 10. 28 น.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
09 กันยายน 2556 เวลา 12. 47 น.

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง