20 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้บริหาร สพป.หนองคาย เขต 2

นายภัญญู ภูริศรี
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
ติดต่อสอบถาม ช่องทางร้องเรียน
ผลการสอบระดับชาติ O-NET ปี 57
แบบสำรวจความพึงพอใจ(ภาพรวมเขต)
วันครู 2558
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่านิยมไทย 12 ประการ
การสร้างแบบฝึกบทอ่านตามแนวทาง PISA
Re scan2
แนวทางการสอบอ่านเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้(Literacy)
รายงาน OBEC Channel
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
คะแนน NT,LAS ปี 53 - 54
 
>

QR CODE


 

  กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2
 
   
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
  ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 
 
 
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 
 
 
  หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสาร สพฐ.  
 
 
  ข่าวการศึกษา  

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง