เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
กลับหน้าหลัก
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft word 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดย: รสลินคัคณางค์ [30 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 103 ครั้ง
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft word 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 โดย: อนุบาลจุมพลโพนพิสัย [07 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 540 ครั้ง
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทค โดย: บ้านนาเพียงใหญ่ [13 กุมภาพันธ์ 2561] เปิดอ่าน 403 ครั้ง
บทคัดย่อวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดย: บ้านพระบาทนาหงส์ [20 พฤศจิกายน 2560] เปิดอ่าน 1418 ครั้ง
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ผู้รายงาน นางอันชม มาตะวงศ์ โดย: บ้านหนองอั้ว [22 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 457 ครั้ง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางอันชม มาตะวงศ์ สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านหนองอั้ว ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 181 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน


สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ปีนี้
ปีที่ผ่านมา
316
336
9,072
14,610
104,805
93,143
เริ่มนับ 01/01/2557
ออนไลน์ ออนไลน์ 2 คน
ไอพี Your IP Address is 54.80.219.236


เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th