ประกาศโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างการบริหารการก่อสร้างอาคาร ๒๑๒ ล/๕๗-ก ด้วยวิธ โดย: [25 พฤศจิกายน 2559] อ่าน 1781 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สอบราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้อง โดย: [23 มกราคม 2557] อ่าน 650 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานเขต ครั้งที่ 2 โดย: [21 มกราคม 2557] อ่าน 475 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย: [3 ม.ค. 2557] อ่าน 421 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองอั้ว เรื่องประกวดราคาจ้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ส โดย: [16 ส.ค. 2556] อ่าน 1133 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปาของสำนักงานเขตพื้นที่ก โดย: [15 ส.ค. 2556] อ่าน 680 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองอั้ว เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอ โดย: [9 ส.ค. 2556] อ่าน 528 ครั้ง
เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปาภายในสำนั โดย: [7 ส.ค. 2556] อ่าน 476 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษ โดย: [6 ส.ค. 2556] อ่าน 466 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์สื่่อห้องเรียนคุณภาพมา โดย: [2 ส.ค. 2556] อ่าน 374 ครั้ง