การนิเทศ ติดตาม ผลการจัดการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2

กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.หนองคาย เขต 2 ออกนิเทศตามแผนนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2/2560กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผอ.กลุ่มบริหารงานฯ ศึกษานิเทศก์ และ ผู้บริหารสถานศึกษา
ออกนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด ตามแผนนิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2/2560  เพื่อประเมินผลการสอนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การจัดารศึกษาระดับปฐมวัย การสอนตามระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLIT,DLTV) การคัดลายมือและฝึกสะกดคำ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net,NT ประจำปี 2560 
โดยการออกนิเทศในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจในการจัดการเรียนการสอน ให้กับคณะครู นักเรียน ด้วย 
 
 

ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2560 เปิดอ่าน: 944 ครั้ง โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพป.หนองคาย เขต 2 IP:: 202.29.214.52
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
[โดย: | | ]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง