สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อจัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ โรงเรียนการศึกษาภาคบังคั

สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อจัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียนขยายโอกาส)วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่หอประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคายเขต 2  นายตุ๊ จงรักษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียนขยายโอกาส) ระหว่างวันที่  16, 21-23 มิถุนายน 2560 เพื่อจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว และศึกษารูปแบบการใช้สาระท้องถิ่นในโรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 18 โรงเรียน และโรงเรียนแกนนำประถมศึกษาจำนวน 2 โรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรห์จาก อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา จันทร์วัฒนวงศ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎอุดรธานี

นางอรอุมา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่าจากนโยบายการจัดการเรียนเพื่อการมีงานทำ กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สพฐ. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีสรรถนะ โดยการวางรากฐานด้านทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน สพป.หนองคาย เขต 2 จึงนำคณะผู้บริหาร และครูแนะแนว ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด ร่วมกันสร้างและวางแผนการสอนสาระสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ ของนักเรียนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียนขยายโอกาส)

ด้านนายภัญญู กล่าวว่าปัจจุบันเด็ก และเยาชนเลือกเรียนด้านอาชีพมายิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างพื้นฐาน และปลูกฝังด้านอาชีพให้แก่นักเรียนชั้น ม.1 - ม.3 ให้มีความรู้ ทักษะ สามารถนำความรู้ไปให้ในการประกอบอาชีพหรือสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 22 มิถุนายน 2560 เปิดอ่าน: 930 ครั้ง โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพป.หนองคาย เขต 2 IP:: 202.29.214.52
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
[โดย: | | ]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง