การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 60

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่หอประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2  ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560  เพื่อให้นักเรียนในสังกัด ระดับชั้น ป.6 และชั้น ม. 3 สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยการอ่านออกเขียนได้ถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น
โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมโดยเป็นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา 2559 ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่ จำนวน  59 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 คน ได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูวิชาการในโรงเรียน ๆละ 2 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากนายสมชาย  มิตรมูลพิทักษ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 วิทยากรในการจัดอบรมในคร้างนี้
 

ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560 เปิดอ่าน: 569 ครั้ง โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพป.หนองคาย เขต 2 IP:: 202.29.214.52
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
[โดย: | | ]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง