การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 60


สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่หอประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2  ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560  เพื่อให้นักเรียนในสังกัด ระดับชั้น ป.6 และชั้น ม. 3 สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยการอ่านออกเขียนได้ถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น
โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมโดยเป็นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา 2559 ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่ จำนวน  59 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 คน ได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูวิชาการในโรงเรียน ๆละ 2 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากนายสมชาย  มิตรมูลพิทักษ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 วิทยากรในการจัดอบรมในคร้างนี้
 

ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560 เปิดอ่าน: 290 ครั้ง โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพป.หนองคาย เขต 2 IP:: 202.29.214.52
 
 
       
Comments with Facebook  
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการฝึกอบรมตาม โครงการเสริมสร้างทักษะสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพป.หนองคาย เขต 2 | 19 มีนาคม 2561] [อ่าน 13 ครั้ง]
ตรวจสอบปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน [โดย: | บ้านนาตาล | 14 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 276 ครั้ง]
ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ตรวจเยี่ยมการส่องมอบอาคารเรียน แบบ 2 [โดย: | อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | 05 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 122 ครั้ง]
สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพป.หนองคาย เขต 2 | 01 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 440 ครั้ง]
พุธข่าวเช้า [โดย: | บ้านแบง | 01 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 84 ครั้ง]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง