สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ    สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุม ชี้แจง คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2561 เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจในการดำเนินการสอบในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561  โดยการประชุมฯ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้แบ่งออกเป็น 3 จุด คือ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบระดับสนามสอบ อ.โพนพิสัย  อ.เฝ้าไร่ และอ.รัตนวาปี  
    ด้านนายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 กล่าวว่าในการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ในครั้งนี้ขอให้นชคณะกรรมการทุกท่านดำเนินงานตามระเบียบที่ สทส. ได้กำหนดไว้ 
 
 

ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดอ่าน: 1182 ครั้ง โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพป.หนองคาย เขต 2 IP:: 202.29.214.52
 
 
       
Comments with Facebook  
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตรวจอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพป.หนองคาย เขต 2 | 21 มิถุนายน 2561] [อ่าน 26 ครั้ง]
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สพป.หนองคาย เขต 2 | 18 มิถุนายน 2561] [อ่าน 6 ครั้ง]
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิ.ย. 61 [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สพป.หนองคาย เขต 2 | 18 มิถุนายน 2561] [อ่าน 14 ครั้ง]
การอบรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สพป.หนองคาย เขต 2 | 18 มิถุนายน 2561] [อ่าน 4 ครั้ง]
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2561 [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สพป.หนองคาย เขต 2 | 18 มิถุนายน 2561] [อ่าน 10 ครั้ง]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง