สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)


สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ    สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุม ชี้แจง คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2561 เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจในการดำเนินการสอบในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561  โดยการประชุมฯ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้แบ่งออกเป็น 3 จุด คือ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบระดับสนามสอบ อ.โพนพิสัย  อ.เฝ้าไร่ และอ.รัตนวาปี  
    ด้านนายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 กล่าวว่าในการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ในครั้งนี้ขอให้นชคณะกรรมการทุกท่านดำเนินงานตามระเบียบที่ สทส. ได้กำหนดไว้ 
 
 

ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดอ่าน: 440 ครั้ง โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพป.หนองคาย เขต 2 IP:: 202.29.214.52
 
 
       
Comments with Facebook  
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการฝึกอบรมตาม โครงการเสริมสร้างทักษะสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพป.หนองคาย เขต 2 | 19 มีนาคม 2561] [อ่าน 13 ครั้ง]
ตรวจสอบปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน [โดย: | บ้านนาตาล | 14 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 276 ครั้ง]
ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ตรวจเยี่ยมการส่องมอบอาคารเรียน แบบ 2 [โดย: | อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | 05 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 122 ครั้ง]
สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [โดย: กลุ่มอำนวยการ | สพป.หนองคาย เขต 2 | 01 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 440 ครั้ง]
พุธข่าวเช้า [โดย: | บ้านแบง | 01 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 84 ครั้ง]

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง