กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2
จำนวน 3 คน

    นางอิชยา  สิงห์คำ    ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
    นางสาวชบาไพร  ทวีทรัพย์    ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
    นางสาวพรรวินท์  หัสดี    ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง