สพป.หนองคาย เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
สพป.หนองคาย เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมส่งกำลังใจไปถ้ำหลวง
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตรวจอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิ.ย. 61