สพป.หนองคาย เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมส่งกำลังใจไปถ้ำหลวง
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตรวจอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิ.ย. 61
การอบรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร