ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

นายธนากร  งามชมภู พ.ศ.2547-2548 (สพท.นค.2)


นายสินสมุทร  เสนาอาจ  พ.ศ.2549-2550 (สพท.นค.2)นายประกอบ  จันทรทิพย์  พ.ศ.2552-2553
  (สพท.นค.2)


ดร.ธีรพงษ์  สารแสน  พ.ศ.2553 - 2557นายเกิดมี  สอนเมือง พ.ศ.2557 - 2558

 

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471969
e-mail :: info@nongkhai2.go.th
Website :: www.nongkhai2.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-471969
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง